επικήδειος

» Η ποι­μαν­τική του δι­α­κο­νία χα­ρα­κτη­ρί­σθηκε από νε­α­νική ι­κμάδα και α­γω­νι­στικό φρό­νημα, από το πρώτο έως και το 23ο έτος της Αρ­χι­ε­ρα­τείας του»

Έντονα συγκινητικός ήτανο επικήδειος λογός του Αρχιγραμματέα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος Αρ­χιμ. Φι­λο­θέου Θε­ο­χάρη, ενώπιον του σκηνώματος...

TOP NEWS