Γενηθήτω, Κύριε το θέλημά Σου!

Μια διδακτική ιστορία που αναφέρεται στο θείο Έλεος και στην ταπεινωτική διάθεση του ανθρώπου, που αναζητά τον δρόμο της...

TOP NEWS