Νηπιοβαπτισμός

Το Βάπτισμα αποτελεί το θεμέλιο καί τον τρόπο εισόδου στο Μυστήριο της Εκκλησίας. Υπάρχει κάποιος (δεν λέω ιερέας) αλλά...

TOP NEWS