• εξομολόγηση

     Γέροντα, τι είναι η εξομολόγηση

    Εξομολόγηση είναι το μυστήριο με το οποίο ο άνθρωπος μπορεί να βρει ανάπαυση στην ψυχή του, καθαρίζοντας την καρδιά...

TOP NEWS