σταυρού

Ας αρχίσουμε …

Επί χρόνια έλεγε σε κάποιον ο Γέροντας του να κάνη την ευχή, αλλά αυτός έφθασε στο γήρας χωρίς ευχή....

TOP NEWS