θεός

Διδακτική ιστορία: Ανεκτικότητα

Τη γνώση του εξής περιστατικού οφείλω στον ευλαβέστατο ιερέα π. Θησέα Κυπριώτη, Εφημέριο του Εθνικού Ιδρύματος Αναπήρων στα Ν....

TOP NEWS