Εκκλησία

Η Εκκλησία δεν είναι καφενείο

“Κοίτα τι φοράει αυτή” θα πει κάποια κυρία μεγαλύτερης ηλικίας για μια μικρότερη -την ώρα της Λειτουργίας- στην εξίσου...

TOP NEWS