θεός

Ο απόμακρος Θεός

Οι Έλληνες είναι λαός με έντονο θρησκευτικό συναίσθημα. Ήταν από αιώνες συνυφασμένη η πίστη τους με την καθημερινή τους...

TOP NEWS