Όταν ο Θεός σε επισκεφθεί!

Η αυτογνωσία και η αυτοκριτική αποτελεί πνευματικό οικοδόμημα στην πορεία και ανέλιξη του πιστού στην κλιμακα των αρετών.

TOP NEWS