διδακτική

Τί σημαίνει αγάπη

Μια ξεχωριστή διδακτική ιστορία του Αββά Ισαάκ του Σύρου για το τι σημαίνει αγάπη.

TOP NEWS