Οι καλές συναναστροφές

Ο Αββάς Παλλάδιος αναφέρεται στις πνευματικές φιλίες που οδηγούν στην αρετή και στον αγιασμό.

TOP NEWS