νεκροί

Οι νεκροί χαίρονται ή λυπούνται

Αν και θα περίμενε κανείς οι νεκροί να είναι απαλλαγμένοι συναισθημάτων, η αλήθεια είναι ότι οι νεκροί και χαίρονται...