Χερουβικός ύμνος – Μ. Είσοδος

Κατά την αργόρρυθμη και μεγαλόπρεπη μελωδία του Χερουβικού ύμνου, οι πιστοί που εικονίζουν «μυστικώς» τους αγγέλους, καλούνται ν’ αποθέσουν...

TOP NEWS