χιούμορ

Το χιούμορ στη ζωή μας

Ο άνθρωπος κάθε εποχής έχει ανάγκη για επικοινωνία με άνθρωπο, ως εικόνα του Τριαδικού Θεού. Η επικοινωνία εκφράζεται με...

TOP NEWS