χιτώνας

Ο Χιτώνας της Παναγίας

Πρόκειται για την τιμία Εσθήτα της Παναγίας, που φυλασσόταν στις Βλαχέρνες; Μάλλον όχι, αν εκείνη ήταν μαφόριο και όχι...