χριστιανική οικογένεια

Χριστιανική Οικογένεια

Τους συνεργάτες του Ακύλα και Πρίσκιλλα θα θυμηθεί αύριο όλως ιδιαιτέρως ο Απόστολος Παύλος απευθυνόμενος στους Κορινθίους. Δύσκολα εκείνα...
  • χριστιανική οικογένεια

    Χριστιανική Οικογένεια

    Τους συνεργάτες του Ακύλα και Πρίσκιλλα θα θυμηθεί αύριο όλως ιδιαιτέρως ο Απόστολος Παύλος απευθυνόμενος στους Κορινθίους. Δύσκολα εκείνα...

TOP NEWS