χριστός

«Χριστός Ανέστη Χαρά μου»

Χριστός Ανέστη και ο χείμαρρος του θεϊκού φωτός πλημμυρίζει τον ουρανό, τη γη και τα καταχθόνια. Ο ανθρώπινος πόνος...

TOP NEWS