έρευνα

Ο Βασιλιάς Χριστός

Ο Χριστός είναι Βασιλιάς, «ο μακάριος και μόνος δυνάστης» (Α’ Τιμ. 6.15). Έχει βασίλειο και εμείς είμαστε οι υπήκοοί...

TOP NEWS