ξύλο

Άπτεσθαι ξύλου: Γιατί χτυπάμε ξύλο

«Άπτεσθαι ξύλου» ήταν η προτροπή των Αρχαίων Ελλήνων, λόγω της πεποίθησής τους ότι στα δένδρα κατοικούσαν νύμφες, (Δρυάδες/Αμαδρυάδες).

TOP NEWS