αρχιεπίσκοπος

Αρχιεπίσκοπος για εκκλησιαστική περιουσία: Κατανοούμε ότι η επίλυση χρονίων ζητημάτων απαιτεί επίπονο διάλογο και υπακούει στον πολιτικό χρόνο κάθε Κυβέρνησης

Εκ Συνοδικής Αποφάσεως, ληφθείσης στην Συνεδρία της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της 10ης μηνός Ιανουαρίου 2023 και κατόπιν προτάσεως του...

TOP NEWS