Δευτέρα Παρουσία

Τί είναι τελικά η Δευτέρα Παρουσία

Όπως γνωρίζουμε πριν από περίπου 2000 χρόνια πραγματοποιήθηκε η πρώτη παρουσία του Χριστού στη γη. Και πως έγινε; Αθόρυβα,...

TOP NEWS