Όταν δεν έχω διάθεση για προσευχή

Είναι μια σοφιστεία της σαρκός. Η σάρκα δεν θέλει την προσευχή. Αλλά “η βασιλεία των ουρανών βιάζεται” (Ματθ. ια’...

TOP NEWS