θέατρο

Μην παίζουμε θέατρο στην ζωή μας!

Υπάρχει μία διαφορά μεταξύ του «είναι» και του «φαίνεσθαι». Το «φαίνεσθαι» είναι το εξωτερικό, αυτό που θέλουμε να ξέρουν...

TOP NEWS