μωυσής

Διδαχή του αββά Μωυσή

Όπως δηλαδή το να έρχονται αυτές είναι κάτι που δεν εξαρτάται από εμάς, έτσι και το να τις διώξουμε...

TOP NEWS