δικαιοσύνη

Δικαιοσύνη ή έλεος (;)

Η δική μας κρίση είναι άτεγκτη προς τον άλλον, χωρίς να λαμβάνουμε υπ’ όψιν τι έχει περάσει για να...

TOP NEWS