Μετάνοια και αμετανοησία

Οι άνθρωποι που δεν μετανοούν και δεν εξομολογούνται, δημιουργούν προϋποθέσεις κολάσεως.

TOP NEWS