Δίπτυχα – » Μνήσθητι Κύριε …»

"Η ενοποιητική δύναμη τού Χριστού καλύπτει το σύμπαν και η Εκκλησία υψώνει την τριπλή μνημόνευση των αγίων, των νεκρών...
  • Δίπτυχα

    Τι είναι τα Δίπτυχα της Εκκλησίας

    Η ζωή περνώντας από τον θάνατο συνεχίζεται. Αυτοί πού φεύγουν διατηρούν την πνευματική τους επικοινωνία με τα μέλη της...

TOP NEWS