άνθρωπος

Ο άνθρωπος της πίστης

Ο Θεός της Ορθοδοξίας δεν είναι μια ιδέα, αλλά μια συγκεκριμένη οντότητα, με την οποία μπορεί να υφίσταται μια...

TOP NEWS