σταυρού

Δύναμη στην αδυναμία

Αν είναι τόσο σκληροί, τόσο απόλυτα ακριβείς οι λόγοι του Ευαγγελίου, ποιος μπορεί τότε να σωθεί;

TOP NEWS