θεός

Ευχαριστία: νόημα του κόσμου

Ὁ Θεός εὐλόγησε τόν κόσμο, εὐλόγησε τόν ἄνθρωπο, εὐλόγησε τήν ἕβδομη μέρα (δηλαδή τόν καιρό), καί αὐτό σημαίνει πώς...

TOP NEWS