ειδήσεις

Οι Ειδήσεις!

"Οι Ειδήσεις!" του π. Ανδρέα Αγαθοκλέους: Στην εποχή της πληροφορικής οι ειδήσεις αυξηθήκαν, τροποποιηθήκαν, αλλοιωθήκαν.  Δεν ξέρεις, τελικά, ποιες και πόσο...

TOP NEWS