εικόνα

Πότε μια εικόνα θεωρείται είδωλο

Είναι αλήθεια, πως υπάρχουν πολλά εδάφια, κυρίως στην Παλαιά, αλλά και στην Καινή Διαθήκη, που καταδικάζουν την λατρεία, ακόμα...

TOP NEWS