χαρτονόμισμα

Το μάθημα των 20 Ευρώ

Ένας καθηγητής κρατούσε ένα χαρτονόμισμα των 20 ευρώ και ρώτησε τους μαθητές: "Ποιος θέλει αυτό το χαρτονόμισμα των 20 ευρώ;''

TOP NEWS