Απλός και παντελής αφορισμός

Ο ¨παντελής¨ αφορισμός δεν αρκεί να επιβληθεί από τα εκκλησιαστικά αρμόδια όργανα και τον οικείο επίσκοπο ή το Πρωτοβάθμιο Συνοδικό...

TOP NEWS