Τι μας διδάσκουν τα ζώα

Ο Μέγας Βασίλειος αναφέρεται μέσα στις ομιλίες του από την "Εξαήμερον" τι μας διδάσκουν τα ζώα.

TOP NEWS