ουκρανικό

Ιεραρχία: Εισήγηση Μητροπολίτη Ναυπάκτου – Όταν βγει κανείς από την υπάρχουσα μισθοδοσία, δεν είναι εύκολο να εισέλθει πάλι

Το θέμα «του εξορθολογισμού των σχέσεων μεταξύ Εκκλησίας και Πολιτείας» και το θέμα της εκκλησιαστικής περιουσίας, των οργανικών εφημεριακών...

TOP NEWS