Εκκλησία και ορθόδοξη Κατήχηση

Είναι πασιφανές! Πολλοί πιστοί, μέλη της Εκκλησίας, εν δυνάμει Ουρανοπολίτες, χρισμένοι και βαπτισμένοι στ᾿όνομα της Παναγίας Τριάδος, όχι μόνο...

TOP NEWS