θεία λειτουργία

Πώς αρχίζει η Θεία Λειτουργία και γιατί;

Η Θεία Λειτουργία αποτελεί το κορυφαίο λατρευτικό γεγονός  τόσο των Χριστιανικών Εκκλησιών, αλλά και των περισσοτέρων ανατολικών ομολογιών, το οποίο κορυφώνεται...

TOP NEWS