πατριάρχης

Πατριάρχης Κύριλλος: Εργαζόμαστε ώστε οι δυνάμεις του κακού να μην καταστρέψουν την ενότητα των Ορθοδόξων

Σχετικά με την κατάσταση στην παγκόσμια Ορθοδοξία, η οποία διαμορφώθηκε κατόπιν αναγνωρίσεως από ορισμένες κατά τόπους Εκκλησίες της αντικανονικής...

TOP NEWS