χριστός

Ενότητα – Εκκλησία

Είναι απολύτως απαραίτητο ολόκληρη η Εκκλησία του Θεού να διαφυλάξει με ζήλο την ενότητα του πνεύματος εν ειρήνη, ώστε...

TOP NEWS