άγιοι

Άγιοι Παύλος, Ουαλεντίνη και Θέη

Οι Άγιοι Παύλος, Ουαλεντίνη και Θέη (ή Θόη), οι οποίοι τιμώνται σήμερα 18 Ιουλίου, γεννήθηκαν στην Αίγυπτο, αδέλφια μεταξύ...

TOP NEWS