αίμα

Τί είναι το εωθινό Ευαγγέλιο;

Το εωθινό Ευαγγέλιο διαβάζεται κατά την ακολουθία του όρθρου, δηλαδή νωρίς το πρωί (εωθινό=πρωινό).

TOP NEWS