πνευματική ζωή

Η επίγεια ζωή και η μέλλουσα

Η επίγεια και πρόσκαιρη ζωή μας είναι χρόνος δοκιμασίας και προετοιμασίας μας για την αιώνια ζωή.

TOP NEWS