Συνομιλίες μεταξύ της Εκκλησίας της Ελλάδος και της Ιορδανικής Κυβέρνησης για συνεργασία στον θρησκευτικό τουρισμό

Συνομιλίες μεταξύ της Εκκλησίας της Ελλάδος και της Κυβέρνησης της Ιορδανίας για θέματα που αφορούν τον προσκυνηματικό τουρισμό διεξάγονται...

TOP NEWS