Βραβείο για την Επισκοπή Σικίνου

Για να πραγματοποιηθεί η αποκατάσταση αυτού του τόσο αξιόλογου μνημείου, η ΕΛΛΕΤ ανέθεσε τη στατική μελέτη στον πολιτικό μηχανικό...

TOP NEWS