μάρκος

Άγιος Μάρκος επίσκοπος Αρεθουσίων

Ο Άγιος Μάρκος επίσκοπος Αρεθουσίων, ο Κύριλλος διάκονος, και των εν Ασκάλωνι και Γάζη παρθένων γυναικών και ιερωμένων ανδρών,...