μάρτυς

Γιατί λέμε: «Μάρτυς μου ο Θεός »

Αρκετές φορές όταν συνομιλούμε χρειάζεται να ενισχύσουμε την αλήθεια των λόγων μας προκειμένου να γίνουμε πιστευτοί και τότε λέμε...

TOP NEWS