άνθρωπος

Η αποτυχία ως επιτυχία

Είναι πόνος να νιώθεις ότι απέτυχες! Συνειδητοποιείς την αδυναμία σου να διορθώσεις το πριν, την ιστορία σου που παραμένει...

TOP NEWS