εξομολόγηση

 Γέροντα, τι είναι η εξομολόγηση

Εξομολόγηση είναι το μυστήριο με το οποίο ο άνθρωπος μπορεί να βρει ανάπαυση στην ψυχή του, καθαρίζοντας την καρδιά...

TOP NEWS