ασώτου

Η Κυριακή του Ασώτου

Κυριακή του Ασώτου: Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 12 Φεβρουαρίου 2017  - ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΕ´ 11-32.

TOP NEWS